Category: учесници

StepUp

https://kontakt.mk/wp-content/uploads/2022/04/video-1.mp4 BIRDVIEW ПОВЕЌЕ ЗА НАС! Компанијата за обука, тренинг и консалтинг Талент Бизнис Инкубатор „Step-up“