Организатори

Невладини организации кои ја унапредуваат соработката помеѓу студентите и студентските организации од Македонија и од странство, ги разгледуваат, одлучуваат и дејствуваат околу сите прашања кои се од интерес и важност за студентите.

Како такви организации, функционираме за да обезбедиме врска помеѓу студентите и нивните идни работодавци. Со организирањето на саеми и едукативни настани на актуелни теми, ги подобруваме вештините и знаењата на студентите, со што креираме кадар спремен да одговори на потребите на моменталниот пазар на труд.

Нашите организации се секогаш расположени за соработка, која ќе резултира со подобрување на образовниот систем и кариерните можности на студентите.