Во iborn.net бараме амбициозни, проактивни и талентирани инженери кои сакаат да ја градат својата кариера во :

  1. развој на софтвер 👉 https://bit.ly/3PnZWr8
  2. квалитет на софтвер 👉 https://bit.ly/3uEGMoE
Нашата структурирана практикантска програма, овозможува учење, но и растење и надоградба преку работа на вистински проекти што значат предизвик и напредок за индустријата и за индивидуата.