Ние сме првиот и најдобар телекомуникациски оператор во Македонија, и веќе 23 години сме горд член на Групацијата Дојче Телеком. Нашата мисија е сите наши корисници да добијат исклучителни услуги и грижа, па поради тоа постојано инвестираме во најнови технологии – 5G, оптика, ИКТ и Cloud решенија за да обезбедиме најнапредни услуги и решенија.

Нашите вработени се нашето најголемо богатство, а ние им обезбедуваме можности да го развијат својот потенцијал и да дадат свој придонес со своите силни страни и идеи, да бидат креативни, да работат со голема автономија, фокусирани на резултатите и корисниците, но и да се забавуваат додека сме на работното место.

Приклучете ни се и заедно ќе работиме на проекти преку кои оставаме белег во општеството, вложувајќи во професионалниот и личниот развој, кој е неминовен.  Ајде заедно да го создаваме дигиталниот свет од иднината.

Инженер за Транспорт и ИП

Во моментов бараме високо мотивиран Инженер за транспорт и ИП кој ќе  се приклучи на висок ефективен тим за транспорт во кој ќе има можност да дизајнира , имплементира и одржува нови и постојни транспортни решенија во мрежата на Македонски Телеком.

Работни задачи:

 • Конфигурација, одржување, димензионирање и дизајн на транспортни мрежи
 • Изработка на технички решенија за развој и на Транспортната мрежата
 • Изработка на технички барања за набавка на опрема и учество во работата на комисиите за техничка евалуација за сегментот на транспортните мрежа
 • Следење состојбата со искористеност на мрежните ресурси, подготовка на соодветни извештаи и предлози за реконфигурација и/или демонтажа на мрежни елементи и ја следење нивната реализација
 • Учество во работата на проектните тимови на ниво на DT и управување со процесот на имплементација на проектите во рамки на компанијата
 • Благовремено ажурирање на податоците за измени во транспортните мрежи, како и ажурирање на податоците за нивна искористеност
 • Учество во активностите при интервенции за отстранување на пречки, ургентни и превентивни активности во транспортната мрежата
 • Активирање и деактивирање на сервиси и реализација на работни налози
 • Одржување на перформансите на мрежни услуги на оптимално ниво

Потребни квалификации:

 • Диплома од Технички факултет-Електротехника, Телекомуникации или други технички факултети
 • Минимум 5 години релевантно работно искуство
 • Експертско знаење од транспортни технологии (SDH, DWDM, OTN) како и основи на оптички мрежи
 • Стручно знаење од IP технологии, IP мрежи, MPLS како и технологии и сервиси поврзани со IP мрежите
 • Практично знаење на Linux и Windows серверски платформи и DNS / DHCP / NTP сервиси, како и познавање на бази на податоци SQL и PL/SQL & T-SQL

Што очекуваме:

 • Тимски играч
 • Амбициозност и желба за постојано учење
 • Подготвеност за учење на нови технологии
 • Ориентираност кон резултати
 • Вљубеник во технологијата

Ова е возбудлива можност за динамичен поединец кој сака да напредува во брзорастечка средина. Доколку ги поседувате потребните вештини и квалификации, ве охрабруваме да аплицирате и да станете дел од нашиот тим.

Што нудиме:

 • Работа во интернационална компанија по стандарди на ДТ методологија
 • Плата и финансиска мотивација (компетентен бонус) согласно утврдените интерни акти на компанијата
 • Можност за континуирано професионално усовршување и развој
 • Приватно здравствено осигурување
 • Службен мобилен телефон и бенефиции од користење на услугите на МКТ
 • Бесплатен фитнес клуб во рамките на компанијата
 • Останати бенефиции како вработен во МК

Работно време:

Работното време на компанијата е флексибилно во траење од 8 часа (со почеток помеѓу 08:00 и 09:00 часот и завршување помеѓу 16:00 и 17:00  часот)

Како да аплицирате:

Вашето CV испратете го електронски на апликацијата на следниот линк http://www.telekom.mk/tekovni-oglasi.nspx  или на адреса на Македонски Телеком АД Скопје, ул. Кеј 13 Ноември бр.6 со назнака оглас за вработување на Инженер за Транспорт и ИП.

Контакт информации тел. 02/2 3 242-694

Огласот ќе биде отворен од 04.04.2024 до 12.04.2024.

Забелешка:

Сите примени апликации ќе бидат разгледани со строга доверливост. За одредени позиции е можно да биде спроведен тест на пред-селектираните кандидати, пред да биде направено финалното интервју. За интервју ќе бидат контактирани само кандидати кои ќе влезат во потесен избор.

Нецелосните апликации и оние кои ќе бидат примени по истекот на крајниот рок нема да бидат земени вo предвид.

Македонски Телеком АД го задржува правото да не ја пополни огласената позиција.