Во MIKROSAM има отворени позиции за колегите од ЕЛЕКТРО, МАШИНСКИ И ФИНКИ!

Погледнете ги нивните огласи и ве охрабруваме да се пријавите.

Електроинженер – програмирање и дизајн на автоматизирани системи

Машински инженер

Софтвер инженер