Во компанијата iBorn имаат отворена .Net позиција.

Погледнете го целиот оглас на следниот линк.