Семос е најстарата IT компанија во Македонија и секогаш се труди да работи со најновите технологии. Нашите софтверски решенија се базират на .Net платформи (C#, ASP .NET Core. Visual Studio)
Xamarin, ASP.NET WEB API DevExpress, Share point
 SQL, MS SQL, PL/SQL
Front-end HTML, JavaScript

и се имплементирани во големи компании во регионот и пошироко.

Особено сме горди што сме Microsoft Gold Partner, а нашиот квалитет и професионалност е признат од нашите многубројни деловни партнери.

Компаниска презентација:
среда, 20 ти април
16:30-17:15