Компанијата за обука, тренинг и консалтинг Талент Бизнис Инкубатор “Step-up” се состои од искусни професионалци од областа на управување со развој на луѓе, млади таленти и управување со човечки ресурси.

Нашето портфолио опфаќа услуги за развој на таленти и високи потенцијали, кои градат човечки капитал и ја олеснуваат можноста за вработување.

Step-up објавува огласи за вработување и стипендии, кои може да ги видите подолу: