Компаниска презентација:
петок, 15 ти април
15:15-16:00

Термини за прашања:
четврток, 14 ти април
13:00-15:00