MECOMS е дел од групацијата Ferranti која постои на пазарот повеќе од 45 години и располага со развиена мрежа на канцеларии и сертифицирани партнери низ целиот свет. Нашиот продукт MECOMS 365 опфаќа неколку модерни cloud решенија што ги користат најновите Microsoft технологии со цел да се опфатат сите интерни процеси во работата на компаниите за снабдување и испорака на енергенси. Платформата е базирана на Microsoft Dynamics 365 платформа и е тековно активна во 18 земји низ светот, преку 55 инсталации на MECOMS продуктот.