Компаниска презентација:
среда, 20 ти април
12:30-13:15

Термин за прашања:
ќе биде дополнително објавен