Компаниска презентација:
вторник, 19 ти април
14:30-15:15

Термини за прашања:
четврток, 14 ти април
12:00-13:00