ФОКСИТ Можност за пракса

FoxIT во делот на практикантската работа им овозможува на студентите можност да ги применат своите знаења и вештини во професионален амбиент, и нуди внимателно планирано и следено работно искуство со цел да се стекнат дополнителни знаења.

Доколку си студент во последниот семестар или дипломиран, и имаш желба за да го надградиш своето знаење во .NET околина и MS SQL бази на податоци, тимот на FoxIT те очекува заедно да ги надградите искуствата. 

 Твоето писмо со намера  го очекуваме  на [email protected]

Компаниска презентација:
понеделник, 18 ти април
16:15-17:00

Термин за прашања:
ќе биде дополнително објавен